[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

MAAHANMUUTTAJAPALVELUT

PERHETYÖ

Perhetyönmuodot:

 1. Lastensuojelun avohuollon perhetyö
 2. Peruspalveluihin sijoittuva perhetyö (SHL 1301/2014, 18§)
 3. Monikulttuurisen perheen tuki

KOHDERYHMÄ

Kiintiöpakolaisina ja turvapaikanhakijoina tulleet perheet sekä kahden kulttuurin perheet.

TAVOITTEET

 • Auttaa ja tukea perheitä löytämään oman identiteettinsä ja elämään täysivaltaisesti uudessa kulttuurissa. Tukea perheiden kotoutumisen haasteissa kokonaisvaltaisesti.
 • Ennaltaehkäistä lisäpalveluiden tarpeita, huostaanottoja ja sijoituksia

SISÄLTÖ

 • Pääsääntöisesti työparityötä, perheiden kotona ja sen lähiympäristössä - tarpeiden mukaan.
 • Perheen hyvinvointia tuetaan vahvistamalla perheen omia voimavaroja ja pyrkimällä parantamaan perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta.
 • Autamme perheitä erilaisissa asioinneissa (virastot,postit, jne), koulunkäynnin tukemisessa, erilaisten harrastusten kokeilemisessa ja oman harrastuksen löytymisessä sekä tutustutamme omaan ympäristöön.
 • Pyrimme ohjaamaan terveellisiin elämäntapoihin.
 • Tuemme sosiaalisten verkostojen rakentamisessa. Tarvittaessa puramme yhdessä rasismiin liittyviä ongelmia ja mietimme ratkaisukeinoja niiden ehkäisemiseen. Opetamme ja autamme ymmärtämään yhteiskunnan toimintaa ja lakeja.
 • Perhetyössä keskitytään siihen mikä auttaa perhettä arjessa parhaiten.