[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

NUOTTI-VALMENNUS NEET-NUORILLE JA OPISKELIJOILLE 

Tarjoamme vahvalla ammattitaidolla ja työkokemuksella NUOTTI-valmennusta NEET-nuorille Kanta-Hämeessä. 

NUOTTI-valmennus on opiskelu- ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta. Sitä voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta.

  

Kohderyhmät

1. 16-30 –vuotiaat NEET-nuoret, joiden toimintakyky on heikentynyt

  • Nuori voi hakea valmennukseen ilman todettua sairautta eikä hän tarvitse lääketieteellistä selvitystä terveydentilastaan. Nuorella voi olla sairaus, mutta se ei ole edellytys valmennuksen myöntämiselle.
  • Valmennukseen pääsemiseksi riittää, että nuori ilmaisee itse tai nuoren kanssa työskentelevä toteaa, ettei nuori yksin jaksa tai selviydy oman elämänsä suunnittelusta, ja tarvitsee siihen tukea
  • Nuoren tilannetta ja palvelutarvetta tarkastellaan valmennukseen ohjautumisessa sekä valmennuksen aikana kokonaisvaltaisesti ja entistä kevyemmin, painottamatta erityisesti mitään toimintakyvyn osa-aluetta.

2. Opiskelijat, joilla on nuoren yksilöllisestä tilanteesta johtuvia poikkeuksia

  • Esimerkiksi verkko-opinnot, jotka eivät etene (oppilaitoksen tukipalvelut puuttuvat)
  • Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat nuoret, jotka tarvitsevat valmennuksellista tukea 

 

Toteutus

Nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan, jonka hän voi valita Kelan kanssa sopimuksen tehneistä palveluntuottajista.

NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Se sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 10 kk aikana.  Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arkiympäristössä.

Tapaamisiin voi nuoren ja valmentajan lisäksi osallistua myös nuoren verkostoa, kuten läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja. Valmentaja pitää yhteyttä nuoreen ja tarpeen mukaan hänen verkostoonsa myös tapaamisten välillä.

 

Hakeminen

Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle.

 

NEET-valmentajamme Kanta-Hämeessä:

Hanna Käppi p. 044 973 7744

Niina Santala p. 044 238 5269

 

 

www.kela.fi/nuottivalmennus

www.kela.fi/opiskeluvalmennus